OFERUJEMY:

1. Doradztwo w zakresie badania użyteczności i rozwiązań stron www m.in. metodami: Research-Based Web Design Usability Guidelines, oceny heurystycznej ekspertów i obiektywnej listy kontrolnej, map zainteresowania

2. Szeroki zakres doradztwa gospodarczego dla Twojego biznesu
Rodzaj i tytuł operacji:

Zwiększenie konkurencyjności firmy I&C sp. z o.o. poprzez inwestycje

prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych oraz ulepszonych usług

Wartość całkowita projektu:

262 850 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

157 710 PLN

Nazwa beneficjenta:

I&C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością